เลือกผู้รับเหมาสร้างบ้าน

การจะสร้างสักหลัก ไม่ใช่ว่าใครก็สามารถลงมือก่อสร้างได้ เพราะกว่าจะสร้างให้เสร็จแบบออกมาดี จะต้องประกอบไปด้วยสิ่งรอบข้างหลายสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเตรียมพื้นที่ การเตรียมในส่วนของหลังคา การเตรียมในส่วนของภาคพื้นดิน หรือการเลือกใช้วัสดุต่าง ๆ ที่จะเหมาะสมกับแบบบ้าน หรือตรงต่อความต้องการหรือป่าว และที่สำคัญฝีมือของช่างผู้รับเหมา ที่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บ้านออกมาดี ดังนั้นก่อนตัดสินใจเลือกหาผู้รับเหมา ควรพิจารณาหลาย ๆ ด้วย เพื่อให้งานก่อสร้างออกมาสมบูรณ์แบบ และดีที่สุด

1. ช่างผู้รับเหมา ต้องเชี่ยวชาญงานก่อสร้างบ้านใหม่

ประสบการณ์ในการทำงานของช่างแต่ละคน มักจะแตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกหาผู้รับเหมามาสร้างบ้าน นอกจากจะต้องคำนึงถึงเรื่องความแข็งแรงแล้ว ยังต้องให้ความสำคัญกับรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ อีกด้วย เพราะฉะนั้นควรมองหาช่างที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญงานก่อสร้างใหม่โดยเฉพาะ เพราะงานประเภทนี้จำเป็นต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญ เพราะมีส่วนในการก่อสร้างใหม่ทั้งหมด เพราะถ้าได้ช่างที่มีประสบการณ์ก็จะทำให้ลดปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมาได้เยอะมาก ๆ

2. ช่างผู้รับเหมาต้องมีผลงานให้ดูจริง สามารถตรวจสอบได้

ก่อนตัดสินใจที่จะจ้างผู้รับเหมามาสร้างบ้านทุกครั้ง ควรขอดูผลงานที่ผ่านมาของผู้รับเหมาคนนั้นเสียก่อน เพราะส่วนใหญ่แล้วช่างจะต้องมีแฟ้มรูปภาพเก่า ๆ สะสมเอาไว้เสมอ โดยที่สามารถขอข้อมูลต่าง ๆ จากเจ้าของบ้านที่เคยใช้บริการมาก่อนหน้านั้นได้ และควรสอบถามริวิจากผู้ว่าจ้างก่อนหน้าสัก 2 – 3 เจ้า ว่าผลตอบรับในการทำงานนั้นมีข้อดี หรือข้อเสียจุดไหน เพื่อที่จะทำให้ตัดสินในได้ง่ายเพราะ

3. ช่างผู้รับเหมา จะต้องมีทัศนคติในการทำงานที่ดี และตรงกับความต้องการของตัวเรา

โดยปกติแล้ว ในช่วงขั้นตอนของการเจรจาติดต่อผู้รับเหมานั้น เราสามารถพูดคุย และสอบถามข้อมูลจากช่างผู้รับเหมาพร้อมก่อนหลายเจ้าได้ ก่อนที่จะทำการตัดสินใจ เพื่อที่จะดูในเรื่องของทัศนคติในการทำงาน มาไปในทิศทางไหน ภาพที่ช่างผู้รับเหมาวาดเอาไว้ เป็นภาพเดียวกับที่เราต้องการหรือป่าว สามารถพูดคุย และตกลงเงื่อนไขในการทำงานต่าง ๆ ได้ เพราะถ้าระหว่างการทำงานมีทัศนคติที่มาตรงกัน ก็มีโอกาสที่บ้านที่สร้างออกมาจะได้ตรงความตองการของเราได้เช่นกัน

ทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นเพียงทางเลือกพื้นฐานเพียงเท่านั้น ที่จะทำให้สามารถหลีกเลี่ยงจากปัญหาต่าง ๆ ที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ระหว่างการก่อสร้าง โดยที่ในปัจจุบันมีบริษัทรับสร้างบ้านแบบครบวงจรมากมายให้เลือกใช้บริการ ที่สามารถทำให้บ้านที่เราต้องการตรงกับมาตรฐานในการก่อสร้างมากที่สุด จำเอาไว้ว่าสร้างบ้าน อย่าหวังแต่ของถูก เพราะอย่าลืมว่าต่อไป บ้าน จะคือพื้นที่ที่ต้องอยู่อาศัยเป็นหลัก จะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานนั่นเอง