โหราศาสตร์จีน คืออะไร มีความเป็นมาอย่างไร?

การทำนายดวงชะตาโดยใช้หลักของโหราศาสตร์จีนนั้น มีอยู่ด้วยกันหลายแบบหลายวิธี อยู่ที่ว่าเราชอบวิธีไหนในการทำนาย หรือชอบศึกษาทางด้านไหน สำหรับบทความนี้จะมาอธิบายถึงเรื่องนี้กัน

โหราศาสตร์จีน คืออะไร?

โหราศาสตร์จีน เป็นวิชาที่มีองค์ประกอบอยู่ 3 อย่าง คือ ฟ้า ดิน คน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่ใช้ศึกษาศาสตร์ทางด้านนี้

  • ฟ้า หมายถึง การรู้เกี่ยวกับฤกษ์ยามต่างๆ ซึ่งจัดให้มีความสอดคล้องกับเวลา สถานที่ และตัวบุคคล
  • ดิน หมายถึง รู้ถึงสภาพสถานที่นั้นๆตามหลักฮวงจุ้ย ให้มีความสมดุลกับฟ้าและคน
  • คน หมายถึง การรับรู้ถึงดวงชะตา รู้ถึงจังหวะและโอกาสของตัวบุคคล และนำไปใช้ให้สมดุลกับฟ้าและดินได้

เมื่อพิจารณาดูแล้วจะต้องให้ทั้ง 3 องค์ประกอบนี้เข้ากันอย่างถูกต้องและจะต้องมีความสมดุลเสมอ

ความเป็นมาของโหราศาสตร์จีน

วิธีคำนวนดวงชะตาของจีน หรือโหราศาสตร์จีนนั้น ในสมัยก่อนเรียกว่า เซวียนเสวี๋ย สำหรับในยุคปัจจุบันก็คือวิชาพยากรณ์ศาสตร์ โดยมีวัฒนธรรมและศิลปะของจีนหลายแขนงผสมผสานกัน เช่น หยินหยาง โหวงเฮ้ง (ธาตุทั้ง5) การเกิดและการทำลาย เทียนกาน ตี้จือ (แผนภูมิฟ้าดิน) ปากว้า (โป๊ยข่วย) ฯลฯ นำมาใช้สำหรับการคำนวนโชคชะตาของมนุษย์และสรรพสิ่งต่างๆ ตั้งแตในครั้งอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต ว่ามีความดีร้ายอย่างไรบ้าง

โหราศาสตร์จีนมีการพัฒนามาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จีน มีการค้นคว้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของธรรมชาติและจักรวาล ศึกษาหากฏเกณฑ์ที่มีความเป็นรูปธรรมของจักรวาลที่มีความสัมพันธ์กับทุกสรรพสิ่ง และมีการบันทึกสถิติต่างๆจากปราชญ์ชาวจีนมาอย่างต่อเนื่องทุกยุคทุกสมัย จนกระทั่งได้มาเป็นวิชาโหราศาสตร์จีนในปัจจุบันนั่นเอง

ประเภทของโหราศาสตร์จีน

สำหรับโหราศาสตร์จีนมีการแบ่งแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ หลักจากคัมภีร์อี้จิง และ สู้สู่ ซึ่งทั้งสองประเภทนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแทนของโหราศาสตร์จีนด้วยกันทั้งคู่ โดยแต่ละประเภทนั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • วิชาอี้จิง และปากว้า (โป๊ยข่วย) เป็นระบบหนึ่งของโหราศาสตร์ในภาคพยากรณ์ โดยการถือกำเนิดนั้นมาจากความเชื่อของจีนโบราณ โดยการใช้กระดองเต่าสำหรับการทำนาย จากการบันทึกของคัมภีร์โจวลี่ จะมีการพยากรณ์ถึง 3 แบบ ได้แก่ กุยจ้าง เหลียนซาน และโจวอี้
  • สู้สู่ หรือ โหราศาสตร์ภาคคำนวน เป็นโหราศาสตร์ที่ถือหลักการคำนวนแผนภูมิฟ้าดิน หรือที่เรียกว่า เทียนกาน ตี้จือ ซึ่งถือกำเนิดมาจากความรู้ทางดาราศาสตร์จีนโบราณ ซึ่งโหราศาสตร์ประเภทนี้มีอยู่หลายแขนง เช่น โป๊ยยี่สี่เถียว ต้าลิ่วเริ่น เป็นต้น

หากคุณสนใจวิชาทางด้านโหราศาสตร์จีน จะต้องมีการศึกษาทำความเข้าใจอีกหลายอย่าง เพราะว่าศาสตร์ทางด้านนี้จะแบ่งแยกย่อยออกไปอีกหลายแขนง ซึ่งหากจะศึกษาให้หมดก็คงจะต้องใช้เวลานานพอสมควร แต่ถ้าคุณสนใจใฝ่เรียนรู้จริงๆ เชื่อว่าในเวลาไม่นานก็จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้อย่างแน่นอน